YHTEENVETO KESÄKOKOUKSESTA

Metsästyksen aloittaminen

Kopsassa ja Pyhännällä asetuksen mukaan jänis 1.9. ja metsälinnut 10.9. Kyyhky ja peltohanhet 10.8, sorsat ja hanhet 20.8.

HUOM! Seurattava valtion mahdollisesti ilmoittamia rajoituksia tai muutoksia.

 

Kiintiöt

Sallitut riistaeläimet valtion asetusten mukaan.

Kaupunginalue ja Kopsa:

 

-       Teeri 4 syksyllä ja 2 talvella (tammikuussa, jos pyynti sallittu)

-       Ukkometso 1 kpl

-       Pyy 3kpl

-       Riekko rauhoitetaan

-       Kauriskiintiö yksi eläin per seura. Heti ilmoitus kaadosta pj;n sähköpostiin.

-       Jänikselle ei kiintiötä

Huom! ns. yhteispyyntialueella noudatetaan tiukempia rajoituksia.

    Pyhäntä:

-       Teerelle 5 syksyllä ja 2 talvella (tammikuussa, jos pyynti sallittu)

-       Metsolle 1 syksyllä ja 1 talvella (tammikuussa, jos pyynti sallittu)

-       Riekko 1kpl syksylle (jos sallittu)

-       Pyy 3kpl syksylle

-       Metsäkauriin pyynnissä kiintiö 1+1(ei saa vahingossa ampua metsäpeuraa)

-       Jänikselle ei kiintiötä

 

Huom! Jos talvipyynti on tammikuussa sallittu, niin kiintiöt ovat nuo yllämainitut, eli syksyltä ei voi ”säästää” kiintiöitä.

 

Huom! Tarkistettava ennen metsästämistä valtion määräykset, jotka julkaistaan ennen metsästyksen alkua.

Johtokunnalle hyväksyttiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja.

 

  1. Rauhoitusalueet

 

- Entisellään merialueilla ja Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu

- Luotiaseen käyttö sorsastuksen aloitusviikolla (20.8-22.8) on kielletty.

- Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla  luodoilla

 

 

  1. Vahinkoeläinten pyynti

 

- Varista saa ampua karttaan merkityllä alueella kaatopaikan vieressä

- Kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolella sekä saaristossa

- Ketun yhteispyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta ilmoitetaan Raahen Seudun Järjestöt toimii –palstalla ja netissä

- Ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- Rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi eränkävijöille

- Päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä     

- Mahdollisesta ketun ja ilveksen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen.

 

  1. Koirien koulutus

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

- Kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- Yksi jäsenen koira kerrallaan

- Pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- Yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- Isännän on oltava mukana koulutuksessa

- Muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- Yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua saloistelaisten hirvenpyyntivuorolla

- Tarkkailkaa lampaiden tilannetta nettisivuilta

 

  1. Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

- Vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- Vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- Sorsalupa seuran ulkopuolisille 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- Perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 100 euroa, josta 50 euroa voi suorittaa toimintapisteinä, kuten varsinaisetkin jäsenet

- Hylkeenpyynti saaristossa. Vieraslupia ei myydä ulkopuolisille Raahen Eränkävijöiden alueille. Jäsen voi viedä vieraan hylkeen pyyntiin. Ehdotetaan vierasluvan hinnaksi hylkeenpyyntiin 20€/vrk.

 

 

  1. Muut asiat

 

- Mateenpyrstö ja Majavahieta ovat käytössä sorsastuksessa.

- Erävalvontaa jatketaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, luvat mukaan!

- Muistutettiin yhteystietojen ilmoittamisesta, jos ne muuttuvat.

- Ilmoitetaan mahdolliset myrskytuhot, taimikon tuhot yms. johtokunnalle niin johtokunta ilmoittaa eteenpäin maanomistajille

- koemaastoja luovutetaan kilpailuja varten. Niistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

- Metsähallituksen palveluksessa olevat metsästäjät pyytävät vieraslajeja saaristossa myöhemmin syksyllä. Siihen voivat myös seuran jäsenet osallistua. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen

 

Rentouttavaa ja turvallista syksyä.