1. Huomionosoitukset

 

Johtokunnan esityksestä kokous kutsui yksimielisesti Reijo Anttilan kunniajäseneksi

 

  1. Jahtikauden aloittaminen         

 

Johtokunta esittää, että metsäkanalintujen pyynti alkaa ja loppuu myöhemmin ilmoitettavien asetuksen mukaisten metsästysaikojen mukaisesti.

Kyyhky ja peltohanhen (lailliset hanhet) metsästys 10.8.2018, jänis 1.9.2018 ja muut asetuksen mukaan.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

  1. Sallitut riistaeläimet ja kiintiöt

 

Johtokunta esittää:

 

Kaupunginalue ja Kopsa:

-          2 teertä ja 2 pyytä kaudessa, 2 jänistä/päivä.

-          metso rauhoitetaan

-          riekko rauhoitetaan

-          kauriskiintiö yksi eläin per seura. Heti ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle..

 

Huom! ns. yhteispyyntialueella noudatetaan tiukempia rajoituksia.

 

    Pyhäntä:

- 3 teertä, 1 riekko, 3 pyytä ja yksi metso kaudessa, kaksi jänistä/päivä

- metsäkauriin kiintiö 1+1

 

Huom! Tarkistettava ennen metsästämistä valtion määräykset, jotka julkaistaan ennen metsästyksen alkua.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

Johtokunnalle hyväksyttiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja.

 

  1. Rauhoitusalueet

 

Johtokunta esittää:

 

- entisellään merialueilla, Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu, Viitajärvi on käytössä, ruokinta-automaattien välittömässä läheisyydessä ei sovi metsästää

- luotiaseen käyttö sorsastuksessa merialueilla 20.8-22.8.2018 on kielletty

- Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla luodoilla

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

 

  1. Vahinkoeläinten pyynti

         

Johtokunta esittää:

 

- varista saa ampua haulikolla  kaatopaikan merkityllä alueilla, ei enää savikiekkorämeen puolella Koskenkorvantietä.

- kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolellakin sekä saaristossa

- ketun yhteispyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta tiedotetaan erikseen.

- ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi eränkävijöille

- päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä  

- mahdollisesta kettujen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

  1. Koirien koulutus

 

Johtokunta esittää:

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

- kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- yksi jäsenen koira kerrallaan

- pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- isännän on oltava mukana koulutuksessa

- muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua saloistelaisten hirvenpyyntivuorolla

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

  1. Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

Johtokunta esittää:

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

- vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- sorsalupa 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 85 euroa, josta 50 euroa  voi suorittaa           toimintapisteinä kuten varsinaisetkin jäsenet

- Hylkeenpyynti saaristossa. Vieraslupia ei myydä ulkopuolisille Raahen Eränkävijöiden alueille. Jäsen voi viedä vieraan hylkeen pyyntiin. Vierasluvan hinta hylkeenpyynnissä 20€/vrk.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

  1. Muut asiat

 

 

- Villisian pyynti: Raahen Eränkävijät osallistuu yhteispyyntinä toteutettavaan villisian pyyntiin muiden seurojen kanssa. Pyynnissä noudatetaan pyyntiä varten laadittuja sääntöjä.

 

- Mateenpyrstö ja Majavahieta ovat käytössä sorsastukseen 31.7.2019 saakka.

- Erävalvontaa jatketaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, luvat mukaan!

- muistakaa ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot

- Ressalantien länsipuoli rauhoitettu hirvikoetta varten 17.11. 2018

- Vasanevalla ei saa kulkea hiesun päällä, sinne voi upota.

- Pyhännän kämppä jäsenten käytössä 9.9-15.12.2018.

- SRV-toimintaan ilmoittautuivat Ilkka Kurvinen ja Tenho Råman

- Muistakaa maksaa jäsenmaksut. Jos on jotakin ongelmia, niin ohjeita löytyy nettisivuiltamme  13.7 lisätystä uutisesta JÄSENMAKSUT 2018.