Ressalan tien länsipuoli rauhoitettu lauantaina 30.12. 2017.