Raahen Eränkävijät ry. Kesäkokouksen 9.8.2017 päätökset

 

6. Jahtikauden aloittaminen

 

Johtokunnan esitys:

 

                      Valtion ilmoituksen 8.9 mukaan metsäkanalintujenpyynti

                      Kyyhky 10.8 Sorsastus 20.8 jänis 1.9 ja muut asetuksen mukaan.

                                           

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

7. Sallitut riistaeläimet ja kiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

Johtokunnalle esitetään oikeus muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

 

Kaupunginalue ja Kopsa:

-        1 teeri, 1 pyy kaudessa ja kaksi jänistä/päivä

-        metso rauhoitetaan

-        riekko rauhoitetaan

-        kauriskiintiö yksi eläin

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

Huom! ns. yhteispyyntialueella noudatetaan tiukempia kiintiöitä.

 

    Pyhäntä:

-  3 teertä, yksi riekko, kaksi pyytä ja yksi metso kaudessa, kaksi jänistä/päivä

- metsäkauriin pyynnissä kiintiö 1+1

 

HUOM! Tarkistettava ennen metsästämistä valtion määräykset, jotka julkaistaan 8.9.2017 !

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

8. Rauhoitusalueet

 

Johtokunnan esitys:

 

-entisellään merialueilla, Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu, Viitajärvi on käytössä, ruokinta-automaattien välittömässä läheisyydessä ei sovi metsästää

- luotiaseen käyttö sorsastuksen aloitusviikolla 34 (20.8-24.8) on kielletty

 Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla luodoilla.

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

9. Vahinkoeläinten pyynti

 

Johtokunnan esitys:

 

 varista saa ampua haulikolla pienoiskivääriradan puolella savikiekkorämeen ja Koskenkorvantien välillä sekä kaatopaikan merkityillä alueilla (nämä löytyvät netistä)

- kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolellakin sekä saaristossa

- ketun yhteispyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta ilmoitetaan Raahen Seudun Järjestöt toimii –palstalla ja netissä

- ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi eränkävijöille

- päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä                     

- mahdollisesta kettujen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

10. Koirien koulutus

 

Johtokunnan esitys:

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

- kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- yksi jäsenen koira kerrallaan

- pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- isännän on oltava mukana koulutuksessa

- muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua saloistelaisten hirvenpyyntivuorolla

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

11. Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

Johtokunnan esitys:

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

- vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- sorsalupa 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 85 euroa, josta 50 euroa  voi suorittaa           toimintapisteinä kuten varsinaisetkin jäsenet

- Hylkeenpyynti saaristossa. Vieraslupia ei myydä ulkopuolisille Raahen Eränkävijöiden alueille. Jäsen voi viedä jäsenen normaalisti vieraana.  Ehdotetaan vierasluvan hinnaksi hylkeenpyyntiin 20 euroa/vrk. 

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

12. Koemaastopyynnöt

 

 
Johtokunnan esitys
 
Johtokunta esittää seuraavien maastojen myöntämistä ja niiden rauhoittamista kaikelta metsästykseltä.
 
Piehinki,   18.11 2017 Kansainvälinen hirvenhaukkukoepäivä 
Ressalantien itäpuoli. Opas Esko Mutka

 

Saloisten Jahtimiehet hirvenhaukkukoe 7.10.2017.  

Ressalantien itäpuoli. Opas  Esko Mutka

 

Yppärin Erämiehet

 

-        16.12,2017 Ressalantien itäpuoli

-        30.12.2017 Ressalantien itäpuoli

-        29.01.2018 KANSAINVÄLISET ”ERÄMIESAJOT”  koko Kopsa

-        tarvittaessa oppaina Aki Tanskanen ja Pekka Kortesalo

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys

 

 

Sihteeri tiedottaa asiasta ko. järjestäjille.

 

13. Muut asiat

 

Raahen Eränkävijät järjestää koiranäyttelyn alkuvuodesta 2018.

 

Kaikki jäsenet kutsutaan Riista.fi:n, käykää hyväksymässä kutsu.  Jatkossa seuran metsästysalueet pidetään ajan tasalla siellä, ja esimerkiksi nettisivuilla olevat kartat ovat viitteellisiä.

 

Facebook ja WhatsApp ovat seuralla käytössä, kannattaa liittyä.

 

Majavahieta ja Mateenpyrstö. HUOM! TOISIN KUIN KOKOUKSESSA KERROTTIIN, PALSTAT OVAT KÄYTÖSSÄ SORSASTUKSEEN 31.7.2019 SAAKKA. Nämäkin kartata löytyvät Riista.fi:stä

 

Erävalvontaa jatketaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, luvat mukaan!

 

Muistakaa ilmoittaa muuttuvat yhteystiedot sihteerille

 

Uutena alueena on Olkijoen palsta sorsastukseen ja kyyhkyn pyyntiin jäsenille. Palsta on toisen seuran alueiden keskellä, joten rajojen kanssa pitää olla tarkkana. Vesialue ei kuulu alueeseemme. Aseet on muistettava pitää pussissa liikuttaessa toisen seuran alueella. Kartta löytyy Riista.fi:stä.

 

Pyhännän maja on käytössä 9.9 -31.12

 

 

TURVALLISTA JAHTISYKSYÄ