Raahen Eränkävijät ry                           KESÄKOKOUS PÖYTÄKIRJA 3.8.2016

                                           

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05.

                     

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Tuikkala ja sihteeriksi Antti Piippo .

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Kokouksesta on ilmoitettu Raahen Seudussa, seuran omilla nettisivuilla, sähköpostilla ja tekstiviesteillä.  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Esityslistan hyväksyminen

 

Esityslista luettiin ja hyväksyttiin muutoksitta.

 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Tuikkala ja Sakari Lauronen.

 

6. Jahtikauden aloittaminen                  

 

Päätettiin aloittaa metsästyskausi Kopsassa ja Pyhännällä asetuksen mukaan, eli jänis 1.9. ja metsälinnut 10.9.

 

HUOM! Noudatettava valtion aikoja ja mahdollisia rauhoituksia.

 

 

7. Sallitut riistaeläimet ja kiintiöt

 

Kokous päätti seuraavat kiintiöt kaudelle 2016–17:

 

Kaupunginalue ja Kopsa:

-        kaksi teertä ja yksi pyy

-        metso rauhoitettu

-        riekko rauhoitettu

-        kauriskiintiö yksi eläin

-        jänis ei kiintiötä

 

 

Huom! ns. yhteispyyntialueella Saloisten jahtimiesten kanssa noudatetaan tiukempia kiintiöitä.

 

 

    Pyhäntä:

-  kolme teertä, riekko rauhoitettu, yksi pyy ja yksi metso, jänis ei kiintiötä

- metsäkauriskiintiö 1+1

 

 

 

Johtokunnalle myönnettiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja tarvittaessa.

 

 

 

8. Rauhoitusalueet

 

Päätettiin seuraavat rauhoitusalueet ja rajoitukset:

 

-entisellään merialueilla, Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu, Viitajärvi on käytössä, ruokinta-automaattien välittömässä läheisyydessä ei sovi metsästää

- luotiaseen käyttö sorsastuksen aloitusviikolla 20.8-23.8 2016 on kielletty

 Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla luodoilla

 

Katsottiin satama-alueen vaikutus sorsanpyyntialueisiin. Kartta alueesta löytyy seuran nettisivuilta.

 

 

9. Vahinkoeläinten pyynti

 

Päätettiin seuraavat säännöt ja rajoitukset:

 

 varista saa ampua haulikolla pienoiskivääriradan puolella savikiekkorämeen ja Koskenkorvantien välillä sekä kaatopaikan merkityllä alueilla

- kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolellakin sekä saaristossa

- ketunpyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta ilmoitetaan Raahen Seudun Järjestöt toimii –palstalla ja netissä

- ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi Eränkävijöille

- päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä

- mahdollisesta kettujen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen

 

 

 

10. Koirien koulutus

 

Päätettiin seuraavat säännöt ja rajoitukset:

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

 

- kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- yksi jäsenen koira kerrallaan

- pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- isännän on oltava mukana koulutuksessa

- muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua saloistelaisten hirvenpyyntivuorolla

.

 

 

11. Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

Päätettiin seuraavat hinnat:

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

- vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- sorsalupa 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 85 euroa, josta 50 euroa  voi suorittaa           toimintapisteinä kuten varsinaisetkin jäsenet)

 

 

12. Muut asiat

 

Kopsa rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 11–13.11 2016 ajokoirien SM-kisojen johdosta.

 

Esitetään Kopsan rauhoitusta kaikelta metsästykseltä 19.11 2016 hirvikokeiden takia.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

REK haulikkokisa tiistaina 9.8. kello 18.00.

 

Käsiaseammunta sunnuntaina 7.8.2016 kello 16.00

 

 

13. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:27.

 

 

 

 

 

 

Sakari Lauronen                                       Timo Tuikkala