Raahen Eränkävijät ry

 Asialista vuosikokoukseen 19.1.2016

1:Kokouksen avaus

Kokous avattiin kello 18.00.


2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Soralahti ja sihteeriksi Jouko Turunen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Esko Piippo ja Vesa Pihlaja. Toimivat sekä että.

5. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

 

6. Koiranäyttely 23.1.2016

Puheenjohtaja esitteli asian ja samalla valittiin toimijoita listan mukaan.

 

7. Vuoden 2015 toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli seuran toimintakertomuksen

Ampumajaoksen toiminnan esitteli Tenho Råman (kivääri).

Koirajaoksen toiminnan esitteli Pekka Kortesalo.

Riistanhoitojaoksen toiminnan esitteli Reijo Anttila.

Käytiin läpi maanvuokrausjaoksen toiminta

Hyväksyttiin toimintakertomukset.

 

                     

8. Tilikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto vuodelta 2015

Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto

 

9. Vastuuvapauden myöntäminenjohtokunnalle.

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle.

 

10. Palkintojen jako ja muistamiset

-toimintapistekilpailu: kolme parasta palkitaan kymmenestä, yksi arpalippu aina 10 pisteestä

Lahjakortit saivat Kankaanpää Mikko, Ojala Juha, Lauronen Sakari.

-ajokokeitten tulokset ja palkinnot

                      - ampumakilpailujen tulokset

 

Haulikkojaoksen palkinnot jakoi Tomi Tuikkala.

 

Kiväärijaoksen palkinnot jakoi Tenho Råman.

 

                      - muistamiset Pekka Kortesalo 60 vuotta.

 

11. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten sekä varajäsenen valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Tuikkala

Erovuoroisten tilalle valittiin Markku Mattila ja Jouko Turunen

Varajäseneksi valittiin Ojala Juha

                     

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varahenkilön valinta

Valittiin jatkamaan tehtävässä Esko Piippo ja Vesa Pihlaja.

 

 

13. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2016

Tomi Tuikkala esitteli suunnitelman. Hyväksyttiin esiteltynä.

14. Jäsen- ja liittymismaksun suuruus 

Päätettiin pitää entisenä.

 

15. Toimintakauden 2016 tulo- ja menoarvio

Esiteltiin ja hyväksyttiin.

16. Jaostojen valinta.

Valittiin seuraavat vetäjät ja henkilöt:

 

                      16.1 riistanhoitojaosto: (Reijo Anttila)

                      16.2 kenneljaosto: (Pekka Kortessalo ja Aki Tanskanen)

                      16.3 maanvuokrajaosto: (Timo Tuikkala, Reijo Anttila ja Veikko Poikola)

16.4 ampumajaosto: (Juha Ovaska  (haulikko), Esko Mutka, Jouko Turunen, Arto Hukka, Jaakko Mattila ja Mikko Kankaanpää, Kari Meriläinen, Tenho Råman (kivääri). Markku Mattila (pistooli), Timo Tuikkala, Jaakko Mattila, Sakari Lauronen, Seppo Soralahti, Jouko Turunen)

                     

                      16.5 kiinteistöjaos: isännöitsijä (Juha Ojala)

- kämppäosasto: (Mikko Kankaanpää, Hannu Sorjamaa)

- halliosasto: (Reijo Anttila, Esko Mutka ja Veikko Poikola)

16.6 hirvijaos: (Seppo Soralahti)

 

                      16.7 ilmakivääri: (Mikko Kankaanpää ja Jaakko Mattila)

 

17. Virallisten edustajien valinta

                      17.1 kennelpiiri: (Pekka Kortessalo ja Aki Tanskanen)

 

                      17.2  ajokoirajärjestö: (Pekka Kortessalo ja Aki Tanskanen)

Jaostojen jäsenet jatkavat entisellään.     

 

18. Hirvilupa-anomukset ja Pyhännän kämppä

                      - anotaan hirvilupia seuran kaikille alueille

                      - Kontiolammen kämpän vuokraaminen

Hyväksyttiin esitettynä

 

19. Seurasta eronneet ja seuraan liittyneet jäsenet

Todettiin seuraan liittyneet ja eronneet henkilöt.

 

20. Muut asiat                                          

                     

21. Kokouksen päättäminen

 

Päätettiin kokous klo 19.43