Raahen Eränkävijät ry

KESÄKOKOUS 6.8 2015 TIEDOTE

                                             

6. Jahtikauden aloittaminen                 

 

Johtokunta esittää että Kopsassa ja Pyhännällä asetuksen mukaan jänis 1.9. ja metsälinnut 10.9. HUOM! Seurattava valtion aikoja.

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

7. Sallitut riistaeläimet ja kiintiöt

 

Johtokunta esittää seuraavia:

 

Kaupunginalue ja Kopsa:

-          kaksi teertä ja kaksi pyytä kaudessa

-          Metso rauhoitettu

-          yksi riekko

-          kauriskiintiö yksi eläin

-          jänis ei kiintiötä

 

Ns. yhteispyyntialueella Saloisten jahtimiesten kanssa noudatetaan tiukempia kiintiöitä.

 

HUOM!  Saloisten Jahtimiehet on rauhoittanut myös riekon, mikä tarkoittaa sitä, ettei yhteispyyntialueella pyydetä riekkoa.

 

 

    Pyhäntä:

-  neljä teertä, yksi riekko, kaksi pyytä ja yksi metso kaudessa, jänis ei kiintiötä

- metsäkauriin pyynnissä kiintiö 1+1

 

Johtokunnalle ehdotetaan oikeutta muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

 

8. Rauhoitusalueet

 

-entisellään merialueilla, Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu, Viitajärvi on käytössä, ruokinta-automaattien välittömässä läheisyydessä ei sovi metsästää

- luotiaseen käyttö sorsastuksen aloitusviikolla 34 (20.8-23.8) on kielletty )

 Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla luodoilla)

 

sorsanpyynnin alussa lampaat ovat Ämmässä ja Äijässä.

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

 

9. Vahinkoeläinten pyynti                     

 

Johtokunta esittää entisiä:

 

 varista saa ampua haulikolla pienoiskivääriradan puolella savikiekkorämeen ja Koskenkorvantien välillä sekä kaatopaikan merkityillä alueilla

- kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolellakin sekä saaristossa

- ketun yhteispyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta ilmoitetaan Raahen Seudun Järjestöt toimii –palstalla ja netissä

- ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi eränkävijöille

- päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä   

- mahdollisesta kettujen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen)

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

10. Koirien koulutus

 

Johtokunta esittää entisiä:

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

- kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- yksi jäsenen koira kerrallaan

- pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- isännän on oltava mukana koulutuksessa

- muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua saloistelaisten hirvenpyyntivuorolla

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

11. Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

Johtokunta esittää entisiä:

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

- vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- sorsalupa 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 85 euroa, josta 50 euroa  voi suorittaa           toimintapisteinä kuten varsinaisetkin jäsenet

 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

 

 

12. Muut asiat

 

 

Johtokunta esittää, että alle 15-vuotias saa metsästää aikuisen jäsenen seurassa ilman seuran jäsenyyttä tai vieraslupaa. Saalis kuuluu vanhemman kiintiöön.

 

Kokous hyväksyi esityksen.

 

Rauhoitetaan Kopsa kaikelta metsästykseltä 21.11 2015 hirvikokeiden takia.

 

Kokous hyväksyi esityksen

Muistutuksena, että koiranäyttely on taas tammikuussa.