KESÄKOKOUSTIEDOTE

Raahen Eränkävijät ry

 

AIKA           5.8.2014

 

PAIKKA      MERIKADUN KOULU

 

LÄSNÄ        48

                                           

Jahtikauden aloittaminen                     

 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys, että Kopsassa ja Pyhännällä asetuksen mukaan jänis 1.9. ja metsälinnut 10.9. HUOM! Maa- ja metsätalousministeriö voi vielä muuttaa metsästysaikoja sekä sallittuja riistaelämiä. Jokaisen metsästäjän on tarkistettava nämä ennen metsästyksen alkua osoitteesta www.riista.fi.

 

 

Sallitut riistaeläimet ja kiintiöt

 

 

Kaupunginalue ja Kopsa:

-          neljä teertä, kolme pyytä kaudessa ja yksi jänis/reissu

-          yksi urosmetso lokakuun aikana

-          yksi riekko

-          kauriskiintiö yksi eläin

 

HUOM! Kaupunginalueella Saloisten jahtimiesten kanssa olevalla yhteispyyntialueella noudatetaan tiukempia kiintiöitä. Jos jompikumpi seura rauhoittaa jonkin lajin, niin yhteispyyntialueella kummankaan seuran jäsenet eivät metsästä ko. lajia.

 

    Pyhäntä:

-  viisi teertä, yksi riekko, kolme pyytä ja yksi metso kaudessa, kaksi jänistä/päivä

- metsäkauriin pyynnissä kiintiö 1+1

 

Johtokunnalle hyväksyttiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

 

Rauhoitusalueet

 

-entisellään merialueilla, Saarenhaanojan merenpuoli rauhoitettu, Viitajärvi on käytössä, ruokinta-automaattien välittömässä läheisyydessä ei sovi metsästää

- luotiaseen käyttö sorsastuksen aloitusviikolla 34 (20.8-24.8) on kielletty

 Teräshaulien käyttö metsästyksessä on sallittu vain uloimmilla, puuttomilla luodoilla

 

Vahinkoeläinten pyynti   

 

 varista saa ampua haulikolla pienoiskivääriradan puolella savikiekkorämeen ja Koskenkorvantien välillä sekä kaatopaikan merkityillä alueilla

- kettua, supia ja minkkiä saa pyytää loukulla Koskenkorvantien alueella Saarenhaanojan merenpuolellakin sekä saaristossa

- ketun yhteispyynti saarista tapahtuu yhteispyyntinä, josta ilmoitetaan Raahen Seudun Järjestöt toimii –palstalla ja netissä

- ketunajossa naapuriseuralaiset voivat ylittää rajat, kun ajo jatkuu seuran alueelle, metsästystä naapuriseuralaiset eivät saa aloittaa kuitenkaan seuran alueelta

- rajanylityksestä tulee ilmoittaa välittömästi eränkävijöille

- päiväkorttia ei tarvita ketunpyynnissä  

- mahdollisesta kettujen yhteispyynnistä seurojen välillä ilmoitetaan erikseen

 

Koirien koulutus

 

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin

- kouluttaminen on luvallista seuran jäsenen omalle koiralle edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita

- yksi jäsenen koira kerrallaan

- pyritään siihen, että saaressa ei olisi yhtä aikaa useita koiria

- Preiskarissa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Isossa-Kraaselissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä

- Ämmässä ja Isossa-Soinissa alkaa koulutus Ison-Kraaselin ehdoin, kunhan lampaat haetaan pois

- yöksi koiria ei päästetä eikä saa jättää ajamaan

- isännän on oltava mukana koulutuksessa

- muu koirien koulutus tapahtuu asetuksen mukaan, paitsi hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto

- yhteispyyntialueella hirvikoirien koulutus ei ole sallittua Saloisten Jahtimiesten hirvenpyyntivuorolla

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

 

Vierasluvan, sorsastusluvan ja perheenjäsenen kausiluvan hinta

- vieraslupa maa-alueille 5 euroa/vrk, ei käyntikertarajoitusta, saalis isännän kiintiöstä

- vieraslupa merialueille 5 euroa /vrk, isäntä mukana

- sorsalupa 30 euroa/kausi, vain saariston merialueille

- perheenjäsenen kausilupa omalla kiintiöllä 85 euroa, josta 50 euroa  voi suorittaa           toimintapisteinä kuten varsinaisetkin jäsenet

 

Muut asiat

 

Erävalvontaa jatketaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, luvat mukaan!

Johtokunta tekee koiranäyttelyä varten hankittavista pressuista myöhemmin

Seuralla on myös käsiaseammuntaa ja siinäkin kannattaa olla aktiivinen.

Jäseniä pyydetään ilmoittamaan välittömästi mikäli yhteistiedoissa tapahtuu muutoksia.

Vasanevalla ei saa kulkea hiesun päällä, sinne voi upota.

Tuulimyllytyömaalla noudatettava varovaisuutta ja oltava kärsivällinen, jos työmaa aiheuttaa

lyhytaikaisia rajoituksia liikkumiseen.

Pyhännän kämppä jäsenten käytössä 9.9.2014–15.12.2014, avaimen voi kuitata Uimahallintien Nesteeltä.