Metsäkanalintujen metsästysajat ja -rauhoitukset on vahvistettu. Ne löytyvät osoitteesta www.riista.fi Raahen Eräkävijöiden kesäkokouksessa tekemiin päätöksiin näillä ei ole vaikutusta.

Kesäkokouksen päätökset

Saaliskiintiöt päätettiin siten, että Raahen alueella saa pyytää yhden urosmetson, viisi teertä, kolme pyytä ja yhden riekon kaudessa sekä yhden jäniksen/reissu. Metsoa voi jahdata lokakuun aikana.  

Metsäkauriin pyynnin organisaattoriksi valittiin Esko Mutka. Seuran kiintiöksi sovittiin yksi aikuinen ja yksi vasa.  

Pyhännän vuokra-alueella on luvallista pyytää kaudessa viisi teertä, kolme pyytä ja yksi metso. Jäniksenpyytäjä saa ampua kaksi jänistä/päivä. Johtokunnalle myönnettiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja metsästysaikoja tarpeen mukaan.

HUOM!

Raahen Eränkävijöiden ja Saloisten jahtimiesten yhteispyyntialueella Malmitien ja Koskenkorvantien välisellä alueella noudatetaan lisäksi seuraavia rajoituksia: riekko ja peltopyy on rauhoitettu, jänistä saa pyytää kolme kuukaudessa ja urosmetsoa saa pyytää lokakuun kahden viimeisen viikon aikana.