Raahen Eränkävijät kesäkokous

 

Raahen Eränkävijöitten kesäkokouksessa päätettiin  aloittaa jahtikausi asetuksen mukaan. Jänisjahti alkaa 1. syyskuuta ja metsälintujen pyynti 10. syyskuuta. Maa- ja metsätalousministeriö voi muuttaa vielä pyyntiaikoja teeren, pyyn, metson ja riekon kohdalla. Muutoksista tiedotetaan, mutta ne voi itsekin tarkistaa netistä ennen jahtikauden alkua osoitteesta www.riista.fi

Vesilintujen pyynti on luvallista seuraavissa saarissa: Tasku ja Taskun lukko, Kalla ja riutta, Ulko- ja Maapauha, Kakkoskivikko, Saapaskari, Selkämatala ja pohjoispuolinen aallonmurtaja, Kumpeleen ja Ison-Kraaselin merenpuoli, Preiskarin takainen kivikko, Smitti ja riutta, Isokivi ja Konikari.  Seuran kaikilla vuokra-alueilla on teräshaulikielto, poikkeuksena  merialueen hyötypuuttomat saaret. Luotiasetta ei saa käyttää merialueella vesilinnun pyynnissä aloitusvviikolla 34 turvallisuussyistä.

Seuraan kuulumattomalle vesilinnun pyytäjälle vieraslupa maksaa merialueelle 30 euroa/kausi. 30 euron luvan voi lunastaa Uimahallintien Nesteeltä tasarahalla.

Jos jäsen vie vieraansa pyyntiin maa- tai merialueille, päivämaksu on 5 euroa. Saalis maa-alueilla menee isännän kiintiöstä. Vierasta saa käyttää metsässä ilman rajoitusta. Viiden euron vierasmaksua ei voi maksaa Nesteelle. Jäsen maksaa vieraansa seuran tilille (FI9420071800007061) tai panee viitosen kirjekuoreen tarpeellisin tiedoin ja upottaa kirjeen rahastonhoitajan postilaatikkoon. Jos on ongelmia, soita sihteerille. Nesteen henkilökunta ei ole infopiste.

Saaliskiintiöt päätettiin siten, että Raahen alueella saa pyytää yhden urosmetson, viisi teertä, kolme pyytä ja yhden riekon kaudessa sekä yhden jäniksen/reissu. Metsoa voi jahdata lokakuun aikana.  Metsäkauriin pyynnin organisaattoriksi valittiin Esko Mutka. Seuran kiintiöksi  sovittiin yksi aikuinen ja yksi vasa.  Pyhännän vuokra-alueella on luvallista pyytää kaudessa  viisi teertä, kolme pyytä ja yksi metso. Jäniksenpyytäjä saa ampua kaksi jänistä/päivä. Johtokunnalle myönnettiin oikeus muuttaa kiintiöitä ja metsästysaikoja tarpeen mukaan.

Kopsassa on tyylimyllyjen pystyttäminen vielä kesken, joten siellä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Koirien koulutus saaristossa tapahtuu entisin ehdoin eli jäsen voi kouluttaa omaa koiraansa edellyttäen, että saaressa ei ole lampaita. Preiskarissa voi kouluttaa lokakuun alusta arkipäivisin, marraskuun alusta joka päivä, Isossa-Kraaselissa sekä Ämmässä ja Isossa-Soinissa syyskuun alusta arkipäivisin, marraskuussa joka päivä. Isännän on oltava mukana  koulutuksessa, eikä hän saa jättää koiraansa yöksi ajamaan. Hirvikoirien kouluttamisesta päättää hirvijaosto.

Uutena asiana uunituore puheenjohtaja Tomi Tuikkala esitteli sähköisen viestinnän toimivuutta kokousväelle. Yhteistyössä IT-parkin kanssa on kehitetty ohjelma, jolloin jäsen voi unohtaa paperiversiot ja ilmoittaa saaliinsa ja toimintapisteensä netissä. Tammikuun aikana jäsenelle ilmestyy tieto vuosimaksusta, jossa on otettu huomioon suoritetut toimintapisteet. Asiasta pidetään tarkempi koulutus- ja infotilaisuus syksyn aikana. Tammikuussa pidetään Erähallilla toimintailtoja, jolloin syötetään tietokoneettomien tiedot.