Pöytäkirja Eränkävijäin johtokunnan kokouksesta 15 / 3 - 1933 

 

1.

Puheenjohtajan kutsusta saapuivat kokoukseen seuraavat jäsenet: O. Haukilahti, L. Korhonen, A. Björkman, E. Humaloja, J. Halmensalo ja M. Tuikkala.

2.

Keskusteltiin seuran rekisteröimisestä ja seura päätettiin rekisteröidä. Rekisteröimisen toimeenpano jätettiin L. Korhoselle.

3.

Keskuteltiin kaupungin alueiden metsästysoikeuden vuokraamisesta, jota pidettiin välttämättömänä seuran toiminnalle. Tämän johdosta päätettiin lähettää anomus kaupungin hallitukselle, että hallitus vuokraisi kysymyksessä olevan metsästysoikeuden Raahen metsästysseuralle mahdollisimman halvalla vuokralla. Anomuksen laatiminen jätettiin L. Korhosen tehtäväksi.

4.

Keskusteltiin kysymyksestä, mitä olisi tehtävä soidinammunnan estämiseksi näillä seuduilla ja päätettiin järjestää varsinkin lauantai-illoiksi vartioita metsiin.

5.

Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet: K. Elomaa, A. Ansala, L. Karllund, M. Holmlund ja E. Kinnunen. 

 

( Teksti on kopioitu alkuperäisestä johtokunnankokouksesta pöytäkirjasta. ) 

 

Kuvat alkuperäisestä pöytäkirjasta: